>

ochrona osób i mienia Świeradów - Alarmy, kamery, inteligentny dom, kontrola dostępu, teleinformatyka, systemy p.poż, nagłoścnienie, oddymianie, systemy pryzywowe, monitoring

Logo Firmy ALERT
Przejdź do treści
USŁUGI > Ochrona mienia
Ochroana osób i mienia

ALERT Systemy Alarmowe Grzegorz Wąs
Kontakt 6069860355


Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,  a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń  oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Ochrona ta obejmuje:
  • bezpośrednią ochronę fizyczną – stałą lub doraźną, polegającą na  stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w  elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej
  • zabezpieczenia techniczne
    • montaż, konserwacja i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych
    • montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich  eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach  zainstalowania
  • konwojowanie i inkaso  wartości pieniężnych, towarów i przedmiotów wartościowych oraz  niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców, poprzez minimum dwuosobowe  grupy konwojowe, wyposażone i uzbrojone w broń palną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • interwencje fizyczne – wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po  otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych, w celu zapobiegania  niepożądanych zdarzeń i ew. dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców
Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
1) bezpośredniej ochrony fizycznej:
a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych,  gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach  alarmowych,
c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,  sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji,  konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz  ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w  miejscach zainstalowania.
Interwencja to szybkie włączenie się pracowników ochrony w tok  zdarzenia, naruszającego normy prawa lub zasady współżycia społecznego, w  celu czynnego przeciwdziałania działaniom lub zrachowaniom niezgodnych z  tymi normami lub zasadami i przywrócenie stanu poprzedniego (opracowano na podstawie leksykonu policyjnego)
Wróć do spisu treści