>

Systemy przyzywowe i przywoławcze - Alarmy, kamery, inteligentny dom, kontrola dostępu, teleinformatyka, systemy p.poż, nagłoścnienie, oddymianie, systemy pryzywowe, monitoring

Logo Firmy ALERT
Przejdź do treści
USŁUGI > Przywoławcze
SAIO light jest systemem przywoławczym naszej produkcji, łatwym w obsłudze, montażu i uruchomieniu oraz zapewniającym podstawową sygnalizację przyzywową. Nie wymaga programowania, wystarczy podłączyć urządzenia zgodnie ze schematami i zamknąć  każdy obwód na przełączniku typu DIP SWITCH w ostatnim urządzeniu.

Urządzeniem odbiorczym jest Terminal-Numerator "TN", który pełni rolę  kontrolera systemu. Nadzoruje 8 przyłączonych obwodów, posiada dwa tryby  głośności dzień/noc. Ponadto urządzenie wyposażone jest w  bezpotencjałowe wyjście do powiadamiania, które reaguje na alarm w  każdym obwodzie. Wyjście może być wykorzystane do powiadomienia na innym  TN, lampce grupowej lub w obcym systemie jak SSWIN, BMS.
Terminal-Numerator kontroluje aktywne obwody, nieużywane obwody wymagają zamknięcia na lokalnym DIP SWITCH-u. W przypadku wystąpienia awarii urządzenie sygnalizuje to szybkim pulsowaniem właściwej uszkodzonemu obwodowi diody.
Wróć do spisu treści